Herhalingscursus bedrijfshulpverlener

Herhalingscursus “Bedrijfshulpverlener”

Niet alleen bent u als ondernemer wettelijk verplicht om één of meerdere werknemers op te laten leiden tot bedrijfshulpverlener. Ook moet u kunnen garanderen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn taken uit kan voeren. Hij zal zijn kennis en vaardigheden door oefening op peil moeten houden.

De wetgever geeft aan dat dit regelmatig dient te gebeuren. Met de partners die participeren in het NIBHV,  (Nederlands Instituut Bedrijfs Hulp Verlening)  het Oranje Kruis, ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en IVF (Instituut Fysieke Veiligheid) is afgesproken dat een jaarlijkse herhaling noodzakelijk is. De door het NIBHV  uitgegeven diploma’s en certificaten hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

Bij controles door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (de vroegere Arbeidsinspectie) zal per bedrijf worden nagegaan of een jaarlijkse herhaling van de BHV’ers met de daarbij behorende lesplannen, voldoende is.

Bij de herhalingsopleiding wordt nagenoeg uitsluitend praktisch gewerkt. Er wordt gewerkt met incidenten die bestreden moeten worden e met casussen die in de praktijk van het bedrijf voor kunnen komen. In de herhalingsopleiding wordt Brandbestrijding, Ontruiming en Eerste Hulp geïntegreerd, zodat beide aspecten ruimschoots aan bod komen. Daarnaast kunnen er speciale situaties of hulpmiddelen beoefend worden. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld, gebruik portofoons, gebruik Evac-chair, gebruik S-cape matras etc.

Duur van de cursus: 8 lesuren, ofwel 2 dagdelen

Ook de herhalingsopleidingen kunnen deels als Blended-learning worden gevolgd.

Ook in dit geval kunnen  de deelnemers 3 weken voor de datum van de praktijkdag inloggen in ons portaal en middels dit programma de volledige theorie van de BHV doornemen.

De praktijk dagen kunnen dan beperkt worden tot één dagdeel van 2 maal 2 uur.

Het E-learning programma is hetzelfde programma dat ook gebruikt wordt bij de basisopleiding