Basiscursus bedrijfshulpverlener

Basiscursus “Bedrijfshulpverlener”

In de basiscursus “Bedrijfshulpverlener” wordt u of uw werknemer officieel opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zoals eerder vermeld, bestaat bedrijfshulpverlening uit het behandelen van zowel Brandbestrijding en Ontruiming als van Eerste Hulp -aspecten. Theoretische informatie wordt door middel van praktijkoefeningen eigen gemaakt.

In het Eerste Hulp -gedeelte worden de vijf belangrijkste punten van de Eerste Hulp uitgelegd en leert u hoe u een slachtoffer in levensbedreigende situaties benadert. De volgende handelingen zullen de revue passeren:

 • Handgreep van Heimlich
 • Noodvervoergreep van Rautek
 • Stabiele zijligging
 • Eerste Hulp bij Actieve (ernstige) bloedingen
 • Reanimatie, gebruik en bediening  AED
 • Ziektebeelden

De module Brandbestrijding en Ontruiming:

 • Wat is brand
 • Wat zijn de gevaren bij brand
 • De verschillende blusstoffen en blusmiddelen
 • Het gebruik van de verschillende blusmiddelen in de praktijk, met behulp van een blusunit
 • Het voorkomen van brand
 • Het ontruimen van een gedeelte van een gouw of een volledig gebouw
 • Welke voorzieningen zijn er in een gebouw getroffen om het gebouw veilig te kunnen gebruiken

In beide modules leert u hoe u incidenten hoort te melden en hoe u hierover onderling en met professionele hulpverleners communiceert.

Duur van de cursus: 16 lesuren, ofwel 4 dagdelen

Wij kunnen u deze basiscursus aanbieden als regulier contact onderwijs. U dient dan alle 4 de dagdelen te volgen. De eerste 2 dagdelen worden besteedt aan de module Eerste Hulp.  Op de 2 andere dagdelen wordt de module Brandbestrijding en Ontruiming gedaan.

Elke module wordt afgesloten met een multiple choise examen. Ongeveer 3 weken voor de aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging met het lesprogramma en wordt u een cursusboek toegezonden, zodat u zich kunt inlezen. Tijdens de cursus ontvangt u een cursusmap, voor het opbergen van de cursusbescheiden.

U kunt deze cursus ook volgen als een blended-learning cursus. Dat is een combinatie van E-learning en praktijk onderwijs.

U kunt dan thuis op uw pc het theoretische gedeelte volgen. U ontvangt daarvoor een inlogcode om in het programma te komen en zo de e-learning te voltooien. Het volgen van de e-learning kost voor beide modules samen ongeveer 6 tot 8 uur. Tijdens het volgen van het E-learning traject kunnen wij uw verrichtingen volgen en zo nodig bijsturen. Ook zijn wij altijd bereikbaar indien u problemen zou ondervinden met inloggen of met het e-learning traject.

Het praktijk gedeelte omvat 2 praktijkdagdelen,

Ook nu worden beide modules afgesloten met een multiple choise examen. Tijdens het praktijk gedeelte wordt door de instructeur bekeken of u aan de gewenste competenties voldoet.